พบกับธิงค์บียอนด์ได้ที่ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 23
 
Oct 1, 2018

พบกับธิงค์บียอนด์ได้ที่

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 23

และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 12

บูธโซน C2 เลขที่ R26

วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 - 21:00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์