ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาเข้มข้น และวิเคราะห์แนวข้อสอบแบบตรงจุด
- รวมเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เพื่อสอบ GAT ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
- วิเคราะห์แนวข้อสอบประเภทต่างๆ อย่างตรงจุด อาทิ Gramma,  Vocabulary, Conversation, Error