ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ

หนังสือธรรมะที่จำให้คุณเกิดปีติทั้งน้ำตา ภาษาธรรมะเนื้อหาที่ละเมียดละไมในเชิงเรื่องเล่าผ่านสภาวธรรม จะให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตื้นตัน มีกำลังใจ มีความหวังในการต่อสู้ชีวิต

เพราะชีวิตมีเพียงครั้งเดียว ทั้งสุขและทุกข์ จึงเป็นสิ่งที่งดงาม เก็บเอาไว้ในความทรงจำแห่งชีวิต สง่างามในความทรงจำแห่งธรรมะ

คำนิยม

ใน ช่วงชีวิตของคนเราจะต้องพบเจอกับมรสุมชีวิตหลายครั้ง หากเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะทำให้ชีวิตไม่เดินผิดพลาด การบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านความผิดหวังต่างๆ แล้วลุกขึ้นมาได้โดยอาศัยหลักธรรมะในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเครื่องมือเหมือนกับผู้นำทางที่จะช่วยให้เรารู้ว่า หากเจอกับมรสุมชีวิตครั้งใดก็ยังมีทางออกเสมอ ทำให้เรารู้ว่าเมื่อเจอทุกข์ก็จะไม่จมปลักกับความทุกข์ และเมื่อมีความสุขก็จะไม่หลงในความสุข เพราะทุกอย่างไม่ยั่งยืน สิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ ปัญหาทุกอย่างนั้นมีทางออก และศรัทธาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                                                                 สุมนา แจวเจริญวงศ์
                                         ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓

หนังสือ ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ น่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่ถ่ายทอดวิธีการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมกับมีพลังที่จะยืนหยัดอยู่บนโลกนี้ได้ต่อไป โดยไม่หวาดหวั่นกับ อุปสรรคที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตธรรมะจากหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นแนวปฏิบัติที่จะสร้างความสุขอันแท้จริงให้แก่ผู้อ่าน

                                                                 สำราญ พวงเพชร
                                                                           นักธุรกิจ

ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ เป็นเรื่องราวที่ดีงามที่ถูกถ่ายทอดเรียงร้อยออกมาเป็นตัวหนังสือ เพื่อสะท้อนความเป็นจริงแห่งสัจธรรมชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

                                    อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.วรรณธิดา ศรีอาจ
                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ ได้สะท้อนความหลากหลายปัญหาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องปัญหารักในวัยเรียน สู่ความเป็นแม่คนที่ดี หรือปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความคิด การขาดสติกับสิ่งที่พบเห็นบางอย่างไม่เกี่ยวข้องแต่ก็เป็นทุกข์แทนก็มี อีกทั้งปัญหายาเสพติด เพราะปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้สามารถนำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจหรือให้กำลังใจชีวิต เพราะใช้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยธรรมะ ซึ่งเป็นวิธีที่ ถูกต้องเมื่อต้องประสบกับความทุกข์ในชีวิตของเราทุกคน

                                                       นางลำไย หานิพัฒน์
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสระวงศ์ จังหวัดน่าน

ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ เป็นผลงานการประพันธ์ที่มีคุณค่าต่อการนำมาปฏิบัติ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบัน อยากเสนอแนะให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสัก ๑-๒ หน้า แล้วท่านจะวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลง ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ เป็นการประพันธ์โดยใช้ศิลปะชั้นสูง ในการเรียงร้อยถ้อยคำให้คล้องจองน่าอ่าน ราบรื่น ไม่สะดุดทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 

                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา บุรีรัตน์
                                       ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ กำลังทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ให้งานเขียนของผู้มีประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิต ได้เป็นเพื่อนแลกเปลี่ยนและเลือกใช้ประสบการณ์ เพื่อดำเนินไปสู่การมองโลก อย่างเป็นธรรมชาติ อย่างที่มันเป็น อย่างรู้เท่าทัน จนกลายเป็นหนังสือทรงคุณค่าภายใต้ชื่อ ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ

                                                    พระมหา ดร.วรัญญู วรญฺญู
            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
                              รองหัวหน้าศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.นครสวรรค์

ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ ผมอ่านแล้ว มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ผมได้พบลายแทงมหาสมบัติของมนุษย์ ที่สามารถจะใช้เพื่อชี้ทาง หาขุมสมบัติแห่งความสุข สงบ สันติ ซึ่งจะใช้เป็นตั๋วเพื่อเดินทางไปพบกับสัจธรรมที่มีอยู่รายรอบตัว โดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนหนังสือที่อยู่ในมือของท่านขณะนี้ จะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าถึงเพียงนี้

                                                     สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
                                   นักแสดง นักพากย์ ผู้เขียนบทโทรทัศน์ ผู้กำกับ

ณ ความทรงจำแห่งธรรมะ คงเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เข้าพบความจริงเรื่องชีวิต ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้

                                                    ท่านเจ้าคุณพระวิมลกิจจาภรณ์
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่