Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Aug 30, 2016

รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.6 พร้อมแนวข้อสอบ

ขึ้นชื่อว่าวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ก็ย่อมที่จะเป็นวิชาที่นักเรียน ม.6 จำนวนมากต่างก็คิดว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ยากมากๆ มี ทำอย่างไรก็ไม่เข้าในวิชาคณิต พยายามทำความเข้าใจแล้ว ก็จนปัญญา 

จนส่งผลให้ยิ่งเรียนก็ยิ่งยากขึ้นๆ ความไม่เข้าใจก็มากขึ้น ขนาดมีเพื่อน มีติวเตอร์ มาคอยติวให้ ก็ยังไม่เข้าใจ เกิดเป็นความเครียด สอบออกมาก็เกรดเฉลี่ยไม่ดี เหมือนมีวิชาคณิตศาสตร์ มาคอยฉุดรั้งไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า อะไรๆ ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางการเรียนที่หวังไว้ หรือเป็นตัวฉุดคะแนนโดยรวม ทั้งๆ ที่ทำคะแนนในวิชาอื่นได้ดี 

เหตุผลที่ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ ตกอยู่ในปัญหาเช่นนี้ ก็เพราะไม่สามารถทำความเข้าใจในหลักการของ สูตรคณิต ซึ่งมีอยู่มากมายหลายเรื่อง ซึ่งเพียงแค่สูตรคณิตชั้นมัธยมปลาย ก็ยิ่งต้องทำความเข้าใจจนปวดหัว จนสับสนกันมาก

ผู้เขียน และอาจารย์ที่ได้มาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือคู่มือเล่มนี้ จึงใช้ประสบการณ์ในการสอบ รวมรวมสูตรคณิตในระดับชัน มัธยมศึกษาปีที่ 6  มารวมกัน และมาจัดระบบ ให้เป็นระเบียบ เพื่อนักเรียนและผู้ที่ได้ใช้งาน สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมาก อันจะส่งผลให้สอบได้คะแนนดี อย่างมีประสิทธิภาพ 

สารบัญ
บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
บทที่ 2 เลขยกกำลัง
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
บทที่ 4 ทฤษฎีกราฟ
บทที่ 5 สถิติ