พูดจาภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน (English for ASEAN)

พูดจาภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน (English for ASEAN)

 เตรียมความพร้อมเพื่อการสื่อสารกับเพื่อนบ้านต่างชาติต้อนรับการเปิดเสรีอาเซียน 
อีกไม่นานทั้ง 10 ประเทศของอาเซียนจะเหมือนเป็นประเทศเดียวกัน การติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ดังนั้นการฝึกภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางจึงเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อม มาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และการท่องเที่ยวได้ไม่ยากใน พูดจาภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน เล่มนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน - ชัยยง เผือกทอง (หนึ่ง) จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในชีวิตเคยผ่านงานมาหลากหลายรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นขายหนังสือ ขายทัวร์ มัคคุเทศก์ ติวเตอร์ จนในที่สุด ณ ปัจจุบันลงเอยเป็นนักวิชาการอิสระด้านภาษาอังกฤษ และนอกจากจะเก่งกาจด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศอีกด้วย

ส่วนในด้านงานเขียน ชัยยงเคยมีผลงานมาแล้วหลายเล่ม อาทิเช่น “เก่งไวยากรณ์อังกฤษใครว่ายาก” “พูดอังกฤษสนุกทุกที่ไม่มีเบื่อ” “บ้าน 2 ภาษา” “กล้าพูดอังกฤษไม่ต้องกลัวผิด” และยังมีผลงานอื่นๆ ที่กำลังได้รับการตีพิมพ์ 

1 เพื่อนๆ ชาวอาเซียน
2 การทักทายเพื่อนๆ ชาวอาเซียน
3 โรงแรมและสนามบิน
4 อาหารชาวอาเซียน
5 แนะนำตัวเองกันเถอะ
6 เชิญชวนเพื่อนๆ ชาวอาเซียน
7 การกล่าวคำอำลา
8 การขออนุญาต
9 การพูดจาขอบคุณ
10 การกล่าวขอโทษ
11 เมื่อเราป่วย
12 การพูดคุยธุรกิจทางโทรศัพท์
13 สนุกไปกับการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน
14 การให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ชาวอาเซียน
15 ไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดอาเซียน