Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
May 25, 2016

เตรียมสอบ PAT 2 เคมี

สรุปเนื้อหาวิชาเคมีสำหรับสอบ PAT 2 พร้อมแนวข้อสอบที่คัดพิเศษเพื่อใช้ในการสอบโดยเฉพาะ พร้อมมีเฉลยละเอียดในทุกขั้นตอน