เปลี่ยนกรรมทำแล้วรุ่ง

เปลี่ยนกรรมทำแล้วรุ่ง เป็นหนังสือที่เปิดเผยพุทธวิธีที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเกิดความรุ่งโรจน์ ในชีวิต เนื้อหาภายในเล่มมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง

เช่น เปลี่ยนกรรมให้มีโชคลาภ เปลี่ยนกรรมให้มีเสน่ห์มีคนรัก เปลี่ยนกรรมให้มีหน้าที่การงานที่ดี ฯลฯ รวมไปถึงสุดยอดมหาคาถาบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต มากไปกว่านั้นในท้ายของหนังสือยังมีกระดาษเงินมหาสิริมงคลเปลี่ยนกรรมในเล่ม ด้วย

คำนิยม

“…หนังสือ เล่มนี้คงจะทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและเปลี่ยนกรรมใหม่ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจให้เกิดความรุ่งโรจน์ในชีวิต…”

                                                                      มาซาโย   อูราซากิ
                               อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล