หากเธอท้อ เราขอเป็นเพื่อนเธอ

เราเป็นเพื่อนกันนะ
  เพื่อนๆ อาจมีคำถามเกี่ยวกับโลกใบนี้
* ทำไมนะโลกใบนี้จึงวุ่นวายจัง
* ทำไมทุกอย่างกำหนดไม่ได้
* ทำไมมันถึงได้ทุกข์จังวะ
* ทำไมโลกไม่สดใส
* ทำไม....ทำไม  และทำไม.....
และลงท้ายว่า
*** ทำไมถึงต้องเป็น...เรา***      คำตอบที่จริงแท้ในทุกคำถามคือ..... มันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเอง  ……แล้วทำไมมันจะเป็นเราไม่ได้ ....เราเป็นใคร จึงจะมีข้อยกเว้น 

1.  มันไม่ใช่ระบุจะเกิดกับคนใดคนหนึ่ง ...... แท้ที่จริงมันก็เกิดกับทุกผู้คน  หากรู้จักตัวธรรมดา....ตัวนี้  ก็วางใจ....และปล่อยวางกับทุกสรรพสิ่ง ... แท้ที่จริง...มันก็เกิดกับทุกผู้คน เข้าใจมัน และเรียนรู้ไปกับมัน .....เราเป็นเพื่อนกันนะ .....เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน


สารบัญ

ปรับวิธีคิด
- หน้าต่างบานแรกทุกคนเกิดมาเท่าเทียม  
- หน้าต่างบานที่สองทุกคนอยากเป็นคนดี
-หน้าต่างบานที่สามเปิดใจ
- หน้าต่างบานที่สี่เรียนรู้
- หน้าต่างบานที่ห้าตั้งเป้าหมาย
- หน้าต่างบานสุดท้ายลงมือทำ
เรียนอย่างไรให้สนุก
• เรียนเหมือนเล่น
• เรียนช่วยกัน
• เรียนอย่างสร้างสรรค์
• เรียนทางลัด
สุขกับการทำงาน
• ปล่อยใจให้สุขกับงาน 
• สร้างงานให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น 
• สร้างความมั่งคั่ง 
ผสานความรัก
• รักตัวเอง 
• รักพ่อแม่
• รักเพื่อนมนุษย์
• รักโลก