มองพุทธให้เข้าใจใน ๕ นาที

คุณคิดว่าคุณเป็นชาวพุทธที่เข้าใจพุทธศาสนามากเพียงใด หรือแค่ตามบัตรประชาชนที่ระบุไว้เท่านั้น?

มอง พุทธให้เข้าใจใน๕นาที คือ หนังสือที่จะบอกถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาว่าก่อกำเนิดมาได้อย่างไร ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นสมบูรณ์ทั้งในด้าน พุทธประวัติ หลักพระธรรมคำสั่งสอน พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ พุทธสาวก พุทธสาวิกาองค์สำคัญ ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช

รวมไปถึงเรื่องราวของผู้ได้รับกรรมต่างๆ ในสมัยพุทธกาล ฯลฯ เพราะด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าถึงพุทธได้ใน๕ นาทีอย่างแท้จริง