ครุฑ

ในปัจจุบันอันเป็นยุคสมัยที่ผู้คนมากมายต่างต้องการที่พึ่งทางใจ จึงพากันทำการหาเช่าบูชา ครุฑในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลานุภาพ เพื่อช่วยให้รอดพ้นจากอุปสรรค์ปัญหา ช่วยขจัดอาถรรพ์ นำมาซึ่งความสำเร็จทุกประการ 

 

"การสร้างความศรัทธาในพลานุภาพแห่งครุฑ" จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งไร้ค่า ไม่ใช่สิ่งที่งมงาย หากช่วยสร้างพลังใจ ให้ผู้ที่บูชาเกิดความมั่นใจ จะนำพาไปสู่การก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ นาๆ ไปได้ ทว่าทุกวันนี้ผู้คนมากมายต่างนับถือ บูชา และใช้ครุฑอย่างไม่ตระหนัก จนกลายเป็นการหลงงมงาย ไม่ก่อให้เกิดปัญญา  

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้อ่าน ทั้งท่านที่สนใจในเรื่องครุฑได้เข้าใจความจริงของ ครุฑอย่างถ่องแท้ไม่เกิดความสับสน  ส่วนผู้ที่ต้องการบูชาครุฑเพื่อขจัดอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ก็จะได้ทำการบูชาด้วยจิตที่มีปัญญา อันจะนำไปสู่ประโยชน์แก่ตน ผ่าน "หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้" อันได้แก่ "หลักธรรมในพระพุทธศาสนา"

 

[ประกาศ] ขออภัยเนื้อหาผิดพลาดในหนังสือครุฑ
[[หนังสือ ครุฑ ในหน้า 168]]  เนื้อหาที่แก้ไขใหม่

 

 

ครุฑมีพลานุภาพบารมี ในด้านการทำมาใช้ทางด้านโหราศาสตร์และการพิชัยยุทธ์ ก่อการในทางลับ ตามคัมภีร์โหราศาสตร์ของไทย มีการใช้ประโยชน์จากศาสตร์ที่เรียกว่า"ทักษานาม" ส่งทอด-สืบต่อกันมานาน ซึ่งทักษานามนั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า "นพเคราะห์ประจำวันเกิด"ตามที่โบราณาจารย์ ท่านได้ทำการแบ่ง พระเคราะห์ประจำวันเกิด ออกเป็น ๘ กลุ่ม

๑.ท่านที่วันอาทิตย์

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นครุฑนาม

๒.ท่านที่เกิดวันจันทร์

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นพยัคฆนาม

๓.ท่านที่เกิดวันอังคาร

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นสิงหนาม

๔.ท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นสุนัขนาม

๕.ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นคชนาม

๖.ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นมุสิกนาม

๗.ท่านที่เกิดวันศุกร์

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นอัชนาม

๘.ท่านที่เกิดวันเสาร์

พระเคราะห์ประจำวันเกิด เป็นนาคนาม

ต้องขออภัยในความผิดพลาดมา ณ โอกาสนี้
THINK BEYOND BOOK