พลูคาว ผักพื้นบ้านขจัดมะเร็ง

พลูคาวหรือผักคาวตองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่พบได้ในทุกภาคของไทย นิยมปลูกเป็นสมุนไพร เพราะมีสรรพคุณในการป้องกัน และบำบัดรักษาโรคมะเร็งและโรคความดันโลหิตสูง

พลูคาวถือเป็นผักสมุนไพรที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจในเรื่องการรักษาสุขภาพ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้รู้จักกับพลูคาว วิธีการปลูกพลูคาว การนำพลูคาวไปใช้เป็นสมุนไพรอย่างถูกวิธี