ลงทุนอย่างไรให้ร่ำรวยอย่างถาวร

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คือสภาวะทางธรรม บนสภาพอันเป็นสภาวะธรรมชาติ ที่ไม่สามารถมีใครหลีกเลี่ยงได้ แต่เพราะชีวิตของคนเราในปัจจุบันเฉลี่ยแล้วยืนยาวมากกว่า 60 ปี จึงทำให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยเกษียณ หรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ เป็นจำนวนมาก เกิดความทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ชีวิต 

โดยเฉพาะความทุกข์จากการเกษียณที่ทำให้ไม่มีงานทำ เพราะเมื่อไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้มาจุนเจือ ชีวิตในบั้นปลายที่ควรจะสงบ อยู่นิ่งๆ กลับไม่พบกับความสุข หรือที่เรียกกันติดปากว่า ลำบากตอนแก่  ดังที่เราจะเห็นเป็น ภาพวงเวียนชีวิต ที่ผู้ใหญ่วัยชราจำนวนมากต้องระกำลำบากหาเลี้ยงตัวเอง ที่แย่ที่สุดคือตนเองลำบากยังไม่พอยังต้องมาคอยดูแลเลี้ยงลูกหลาน  ความทุกข์ในวัยเกษียณ จึงถือเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสกว่าทุกช่วงวัย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้บั้นปลายต้องลงเอยเช่นนี้ การวางแผนชีวิต โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงิน และการวางแผนที่จะสามารถทำให้คุณมีรายได้จากการลงทุนในวัยเกษียณ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรประมาท

ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ วางแผนเอาไว้ในวันนี้ ในช่วงวัยทำงาน และวัยกลางคน ผ่านคำแนะนำจากหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่า อีกทั้งยังร่ำรวย มากกว่านั้นคือ คุณค่าในตัวคุณเองที่ยังคงมีอยู่ไม่มลายหายไปไหน

สารบัญ
บทนำ เตรียมพร้อม รับมือกับความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อชีวิตเข้าสู่วัยเกษียณ
บทที่ 1 เลือกใช้ชีวิตหลังเกษียณที่จะอยู่ไปเพียงวันๆ หรือเลือกสร้างชีวิตให้มีคุณค่า
บทที่ 2 ทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีคุณค่าไปพร้อมๆ กับการสร้างความรํ่ารวย ต้องวางแผนพฤติกรรมการใช้จ่าย
บทที่ 3 การวางแผนทางการเงิน และการลงทุนทางการเงิน เพื่อรับมือกับชีวิตวัยเกษียณ
บทที่ 4 เกษียณแล้วไม่มีเงินเหมือนเมื่อก่อน เพราะไม่ได้ทำงานแต่ก็สามารถ มีรายได้ด้วยการลงทุนที่เหมาะสม