คู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริงได้เงินคืนมาก อัปเดต 2558

ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลขึ้นมาครั้งใด นั่นหมายถึงนโยบายที่เคยมีมาในรัฐบาลก่อนหน้ามักจะถูกยกเลิกไปดังเช่นในเรื่องของ ภาษี ก็เช่นกัน แม้เรา...ผู้เป็นประชาชนชาวไทยต่างรอคอยว่าทิศทางของ ภาษีมรดก

และ ภาษีการให้ ที่ทางรัฐบาลกำลังพิจารณา จะมีผลสรุปออกมาเช่นไรนั้น คือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างรอคอยอย่างใจจดจ่อ  ทั้งนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่ต้องรอ เพราะ ทุกปีเมื่อถึงเวลาที่ต้องคำนวณภาษี และเมื่อเรามีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติภาษีกำหนดเอาไว้

นั่นก็หมายความว่าเราต้องจ่ายภาษีตามหน้าที่ของชาวไทย อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แต่โชคดีที่รัฐยังยอมรับให้มีการหักลดหย่อนภาษีเกิดขึ้น เพื่อที่ภาระทางด้านภาษีของคนแต่ละคนจะได้ลดน้อยลง  หนังสือเล่ม นี้จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้อ่านได้ทำความเข้าใจและสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะหักลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุดได้อย่าง ทำได้จริง  

พร้อมทั้งยังเพิ่มในส่วนของการลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวสามารถนำไปใช้การลงทุนเพื่อวางแผนภาษี สำหรับหักลดหย่อนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ
บทนำ  ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี และใครบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี
บทที่  1  ทำความเข้าใจ รายได้พึงประเมิน สิ่งที่สัมพันธ์กับการเสียภาษี และการหักลดหย่อนภาษี
บทที่ 2  หักลดหย่อนภาษี สิ่งสำคัญที่จะทำให้จ่ายภาษีได้น้อยลง อย่างถูกกฎหมาย
บทที่ 3  แล้วสิ่งใดกัน ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้  A. หลักฐาน เอกสาร และบัญชีใดๆ ที่แสดงถึงสิทธิที่ผู้มีเงินได้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บทที่ 4  ค้นหาว่าคุณมีสิทธิการหักลดหย่อนภาษี ที่จะเป็นตัวช่วยทำให้สามารถลดหย่อนภาษีได้มากๆ หรือไม่ 1. คุณมีตัวช่วย คือรับการยกเว้นภาษีจากการออมอันนำมาซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่
บทที่ 5  แนวทางการคำนวณภาษีอย่างถูกวิธีเพื่อหักลดหย่อนภาษีให้ได้มากๆ
บทที่ 6  ทดลอง ศึกษา และหัดคำนวณการเสียภาษีเพื่อหักลดหย่อนภาษีให้ได้มากๆ
บทที่ 7  ถึงเวลายื่นแบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อหักลดหย่อนภาษี อย่างเป็นขั้นตอน
บทที่ 8   อย่าลืมสิทธิที่ผู้เสียภาษีทุกคนพึงมี และพึงรักษาเอาไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวคุณมากที่สุด