Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

เก็งศัพท์ออกสอบ 3,000 คำ ระดับชั้น ม.1-2-3

คู่มือเตรียมสอบ ที่รวบรวมเอาคำศัพท์กว่า 3,000 คำ ที่ใช้ในการสอบมากที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้ในข้อสอบ เพื่อให้สามารถใช้ได้จริง และเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นพร้อมภาพประกอบและคำอธิบายโดยละเอียด พิเศษ ข้อสอบภาค Vocaburaly ท้ายเล่ม