Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4

 คู่มือเรียน-สอบฉบับสมบูรณ์อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุด  อันเนื่องมาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการใช้งานกันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ และได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การศึกษาเล่าเรียน และในการทำงานเลี้ยงชีพ ในปัจจุบันหากใครมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน โอกาสที่จะมีงานที่ดีก็มีมากขึ้นและยิ่งประเทศไทยเรากำลังจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยแล้ว

ภาษาอังกฤษจึงยิ่งมีความสำคัญขึ้นมาอีกหลายเท่าทวีคูณดังนั้นผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะมัวมานิ่งเฉยกันอยู่ไม่ได้แล้วทางที่ดีควรจะรีบขวนขวาย ตักตวง ฝึกฝน ใฝ่หาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

และการที่เราจะมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีได้นั้น ก็เป็นผลมาจากการศึกษาหาความรู้อย่างมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะการเรียนรู้ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเหลือเกิน 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นเอาไว้จนครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประโยคมากมาย พร้อมทั้งยังมีคำอ่าน-คำแปลเป็นภาษาไทยให้ฝึกออกเสียงกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยังมีแบบทดสอบความรู้ท้ายบทเอาไว้ให้ได้ตรวจสอบความรู้หลังการอ่านอีกด้วย

นอกจากจะเน้นย้ำในเรื่องของไวยากรณ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ทางคณะผู้จัดทำยังได้ให้ความสำคัญกับการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยได้รวบรวมสถานการณ์ที่น่าสนใจต่างๆ เอาไว้มากมายเพื่อจะได้นำไปฝึกฝนทักษะในการพูดจาสนทนากันนั่นเอง

ทางคณะผู้จัดทำจึงเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหนังสือสอนภาษาอังกฤษเล่มนี้จะเป็นเสมือนดั่งคัมภีร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 ปีของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
คำนำหน้าคำนาม (Article : a, an, the)
ชนิดของคำนาม (Type of Noun)
คำสรรพนามประเภทต่างๆ (Type of Pronoun)
ภาคแสดงที่สำคัญในประโยค (The important predicate in sentence)
คำคุณศัพท์ และวิธีการใช้งานในประโยค (Adjective and Usage in Sentence)
คำกริยาวิเศษณ์ และวิธีการใช้งานในประโยค (Adverb and Usage in Sentence)
คำบุพบทต่างๆ (Prepositions)
Present Tense, Past Tense, Future Tense
Active Voice และ Passive Voice,  การสนทนาในชีวิตประจำวัน