เล่นหุ้นให้รวยตามเซียน

ในโลกของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดๆ ก็ตาม การมีครู หรือมีผู้ที่เราสามารถนำไปเป็น แบบอย่าง จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่มีครูช่วยสอน ไม่มีผู้ที่เป็นแบบอย่างศาสตร์และศิลป์ในเรื่องการลงทุนในหุ้นก็เช่นกัน

ความจริงไม่ได้มีโรงเรียนเปิดสอนเรื่องการเล่นหุ้น นักลงทุนส่วนใหญ่จึงไม่มีครูคอยช่วยสอน ไม่มีครูมาช่วยแนะนำการลงทุนอย่างถูกต้องทำให้ต้องขวนขวายศึกษาเอาเองและหนึ่งในการขวนขวายนั้นก็คือ การศึกษาและทำความเข้าใจในแนวทาง แนวคิด ประสบการณ์

และกลยุทธ์ของนักลงทุนระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น เซียนหุ้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมแนวทาง แนวคิดประสบการณ์ และกลยุทธ์ของนักลงทุนระดับโลกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเซียนมานำเสนอให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้ใช้เป็นแบบอย่างแล้วทำตามเพื่อพบกับความสำเร็จได้เช่นเซียน