เตรียมสอบนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

บทคัดย่อเตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนเตรียมทหารดียังไง........

1. ได้รับพระราชทานยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี
2. ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามสาขาวิชาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที
3. เป็นอาชีพที่มีเกียรติ สมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไทย
4. การเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนจะผ่านการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียว แล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยมิต้องสอบคัดเลือกอีก
5. เมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมทหารจะได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เสียค่าใช้ จ่ายน้อยมาก ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่
6. โรงเรียนของเหล่าทัพ มีทุนการศึกษาระยะยาวในต่างประเทศให้แก่นักเรียนที่เรียนดีในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทุกเหล่า