Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ENG ENT’ ฉบับ Reading Comprehension

หนังสือ Eng Ent ฉบับ Reading เล่มนี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อบอกเทคนิคการทำข้อสอบ Reading นี้ แก่เราทั้งหมดค่ะ ตั้งแต่การจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องให้ตรงประเด็น
เคล็ดลับเรดาร์การกวาดหาคำศัพท์และข้อที่ถูกต้องตามโจทย์

การลำดับความสำคัญของเนื้อหาและข้อสอบ และท้ายสุด การมีสติ การควบคุมสติไม่ให้แตกซ่าน เมื่อเวลาสอบใกล้หมด  (อันนี้แหล่ะ...โหดสุด!) บก. ขอแนะนำให้เป็นคัมภีร์ที่ต้องติดตัวไว้ใช้สำหรับทุกๆ การสอบจริงๆ