หนังสือ ธรรมะรักษาโรคเล่ม ๒

ธรรมะรักษาโรคเล่ม๒ เป็นหนังสือที่จะทำให้ผู้ที่กำลังป่วยหรือ ยังไม่ป่วย ได้เรียนรู้วิถีแห่งพุทธ ซึ่งนำมาบูรณาการกับวิธีบำบัดโรคทางการแพทย์

เพื่อให้ยังผลอย่างสูงสุดแห่งการรักษาโรค ที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ

โดยในเนื้อหาประกอบไปด้วยสาระสำคัญ อาทิ ธรรมะรักษาโรคระบบขับถ่าย ธรรมะรักษาโรคนอนไม่หลับ ธรรมะสำหรับคนอกหัก ธรรมะสำหรับคนที่ขาดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ธรรมะให้ผิวพรรณดีไม่เหี่ยวย่น ธรรมะอ่อนเยาว์ ธรรมะเพื่อหุ่นดี ธรรมะผมไม่ร่วง ธรรมะเพื่อสุขภาพดี

คำนิยม
         เมื่อผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ลงมือถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบตัวอักษร ทุกบทตอนของหนังสือธรรมะรักษาโรค จึงล้วนแต่มีสรรพคุณที่สนับสนุนการบำรุงสุขภาพอย่างถูกวิธี และวิถีแห่งการดำเนินชีวิตตามครรลองธรรมทำให้ท่านที่อ่านมีสุขภาพที่ไร้โรคภัย และจิตใจแจ่มใสด้วยธรรมะแน่นอน

สุภาวดี ฉายวิมล
Performance Management System Manager,Human Resource Development Division
Advance Info Service Plc.