บทเรียนชีวิต

บทเรียนชีวิต บทเรียนที่มีคุณค่า ทุกคนปรารถนาที่จะเรียนรู้

เปรียบได้กับงานเขียนที่เป็นภาพสะท้อนที่ช่วยกระตุ้นความคิด ช่วยปลอบประโลม และให้กำลังใจผู้อื่น ผู้คนที่อาจรู้สึกติดขัดหรือหลงทางชีวิต อีกทั้งยังทำหน้าที่ เป็นเพื่อนที่คอยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ และฉุดคุณขึ้นมาในยามที่รู้สึกสะดุดกับชีวิตในหลายๆ เหตุการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้
     หนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วย ประสบการณ์จริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน รวมไปถึงหนทางการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข