เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๒

ถ่ายทอดเรื่องราวที่ผูกพันกับคติความเชื่อของสังคมไทย

หลังจากหนังสือ เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑ ปรากฏสู่สายตาท่านผู้อ่านได้ไม่นาน ท่านผู้อ่านหลายท่าน ก็ได้ติดต่อมาทางสำนักพิมพ์ เพราะต้องการทราบว่าเล่มที่ ๒ จะเสร็จสิ้นเมื่อใด ท่านผู้อ่านหลายท่านกล่าวขานกันว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มิได้ให้เพียงสาระความรู้เท่านั้น แต่ยังมีคติธรรมที่แฝงกุศโลบายให้ได้คิดตรึกตรองทุกบท จนได้รับเกียรติจากภาพยนตร์ไทยบางเรื่อง ที่ได้นำหนังสือเรื่องจริงฯ ไปปรากฏบนจอภาพยนตร์

เรื่องราวของคุณจุติมา อดีตนักข่าวอาชญากรรมที่ ตระเวนทำข่าวมาทั่วเมืองไทย ถือเป็นผลสะท้อนแห่งสภาวธรรม ให้ปรากฏชัดเจนมากขึ้น ถึงแม้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา จะกล่าวไว้ว่า สิ่งที่รู้ ย่อมรู้ได้เฉพาะตนเองก็ตาม แต่ด้วยความมี ศรัทธาตั้งมั่นในพุทธธรรม  โดยเรื่องแต่ละเรื่องล้วนเป็นเรื่องจริงที่โด่งดัง และผู้คนสงสัยกันอย่างมากมาย …ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถหาคำตอบจากความสงสัยได้จากหนังสือเล่มนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เรื่องนกแสก , ทางสามแพร่ง, บ้านอาถรรพ์, ห้องสุดท้าย…ใครอยู่ในห้อง,เรื่องลึกลับของ ๕ มหาวิทยาลัย, ดวงไฟประหลาด, ผู้ชายขายตัว, แรงอาฆาต, เสาตกน้ำมัน,เสือสมิง, ผู้ใดกินได้แม้คนบนเรือน… ผู้นั้นคือปอบ,ต้นไทรในป่าลึก, ยาบ้า, ตำรวจ,นางรำ,เปรต,ซ่อนแอบ,ขโมยเศียรพระ,ด้วยอานุภาพแห่งความดี ฯลฯ

คำนิยม ๑

หนังสือ " เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น " ของคุณจุติมา เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ผูกพันกับคติความเชื่อของสังคมไทย ซึ่งพบเห็นได้ในสภาวะแห่งความเป็นปัจจุบัน ด้วยการ "ถอดรหัส" และอธิบายผ่านประสบการณ์จริง ที่ได้คลุกคลีอยู่กับการทำข่าวอาชญากรรม และการเข้าถึงพื้นฐานของสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบการถอดรหัสของเหตุการณ์ ซึ่งมิใช่เป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่าย หนังสือเล่มนี้เป็นการอ่านรหัสของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และอธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ แต่ลุ่มลึก และเป็นเอกภาพทางมุมมอง ซึ่งหาไม่ได้จากหนังสือเล่มอื่น ทุกประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาล้วนแล้วแต่ "โดนใจ" ของผู้อ่าน เพราะสามารถนำมาเปรียบเทียบและแก้ข้อสงสัยได้กระจ่างชัด ที่สำคัญคำตอบจากความสงสัยที่ต้องการนั้น ไม่ต้องรอชาติไหนๆ เพราะตอบได้ภายในชาตินี้ และในหนังสือเล่มนี้...เท่านั้น
 

ราม  วัชรประดิษฐ์
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจ้าของรางวัล   แฟนพันธ์แท้  "พระเครื่อง"   ปี 2544
คอลัมนิสต์พระเครื่อง และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆ
ทางหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชื่อดัง 

คำนิยม ๒

หนังสือ “เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น” คุณจุติมา ได้นำเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาตีแผ่ให้เห็น พร้อมกับสอดแทรกให้เข้าใจถึงอำนาจของกฎแห่งกรรมที่ซ่อนอยู่ แม้ว่าผลของกรรมจะไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่า จะส่งผลต่อผู้กระทำเมื่อใด แต่สิ่งที่แน่นอนคือมันต้องให้ผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะกระทำในที่ลับหรือที่แจ้งก็ตาม วังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านได้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิต และคิดละเลิกที่จะกระทำความชั่วในรูปแบบต่างๆ เพราะความชั่วไม่เคยทำให้ใครมีความสุขได้อย่างแท้จริง ความดีต่างหากที่จะทำให้สุขสงบเย็นอย่างยั่งยืน และตลอดไป
 

                                 พระมหาบุญมี   มาลาวชิโร
    ประธานกรรมการบริหารพระภิกษุสามเณรน้ำทองสิกขาลัย
                       วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล