Skinny Bitch ผอมเหลือร้าย

ผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้อยากสวย
ผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้อยากสวย

นี่คงเป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดจากความเป็นจริงมากนัก วิธีการผอมสวยในโลกนี้มีมากมายหลายล้านวิธี แต่ใครจะรู้บ้างว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความผอมสวยอย่างรวดเร็ว ผู้หญิงมากมายเลือกที่จะเสาะหาวิธีสร้างความสวยในวิธีแสนโง่เขลา และนำมาซึ่งหายนะกับชีวิตตัวเองในที่สุด

หนังสือ “ผอมเหลือร้าย” เปรียบเสมือนคู่มือในการดำรงชีวิตของผู้หญิงที่ควรมีไว้ครอง ผอมเหลือร้าย จะช่วยให้คุณผู้หญิงค้นพบวิธีการผอมแบบใหม่อย่างชาญฉลาด  ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ถูกต้อง(จริงๆ) การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ

และ ข้อมูลโภชนาการ ที่มากมายอย่างเหลือเชื่อ ไม่เพียงเท่านั้น ผอมเหลือร้ายจะยังสอนให้ผู้หญิงมีความสุขกับชีวิต รักชีวิตของตัวเอง ให้แต่สิ่งดีดีกับชีวิต เพื่อให้ผู้หญิงเราเพียบพร้อมจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง