Next Generation...Success วิธีสร้างความสำเร็จแบบคนรุ่นใหม่

วิธีสร้างความสำเร็จแบบคนรุ่นใหม่

 
ถ้าหากคุณกำลังตั้งคำถามว่า

           จะฝัน จะมีเป้าหมายในชีวิตได้อย่างไร
           จะรวยโดยไม่ต้องแก่ได้อย่างไร
           จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตได้อย่างไร
           จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยได้อย่างไร
           คำถามเหล่านี้มีคำตอบแทรกอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้แล้ว
 

      หนังสือเล่มนี้พิเศษกว่าเล่มใด ตรงที่แจกแจงแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาที่จะสร้างความสำเร็จให้กับคุณ พร้อมเผยเคล็ดลับแนวคิดสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วจากเจ้าของกิจการคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ได้แก่  หนูดี วนิษา เรซ, อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ, ครูพี่แนน อริสรา enconcept, ปกรณ์ dek-d.com, แชมป์ exteen.com, พามงคล  All Seasons Sathorn, ปีเตอร์ Daddy Dough และ พริมา Icedia ที่จะยกขบวนมาช่วยให้คุณประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

คำนิยม

        ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝัน  มีความต้องการ และอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน เป็นความต้องการพื้นฐานที่แล่นเข้ามาในสมองของเราไม่ว่าจะบ่อยครั้งหรือนานๆ ครั้งก็สุดแล้วแต่ จนนำไปสู่คำถามที่ว่า

         ทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จ และบางคนถึงล้มเหลว แต่เบื้องหลังหรือที่มาของคนทั้ง 2 ประเภทนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่ามีนักวิชาการ  นักสังเกตการณ์ในสาขาต่างๆ พยายามค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยเพื่ออธิบายเหตุผลในเรื่องความสำเร็จนี้

         ทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์ ระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์ และ พัฒนาการของสมอง ขณะที่ด้านสังคมก็มีความพยายามอธิบายผ่านพฤติกรรมศาสตร์ หรือจิตวิทยา ซึ่งล้วนแต่ได้ข้อสรุปกฏเกณฑ์เป็นลำดับกันมา 

          แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันบอกเราว่า มนุษย์มีความเป็นตัวตนของตนเองไม่ซ้ำแบบใคร ยิ่งเฉพาะในเรื่องของจิตใจ การรับรู้ความรักชอบ การตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแท้จริงค่าความสำคัญของมนุษย์อยู่ที่ตรงนี้ จึงไม่สามารถวัดหรือกำหนดกฎเกณฑ์ได้จริงในทุกเรื่อง
          ดังนั้น การเลือกรับคำแนะนำต่างๆ ของวิธีสร้างความสำเร็จจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลและยากที่จะเรียนรู้ เพราะคนเราอยู่ต่างช่วงเวลา ต่างสภาพแวดล้อมในสังคมที่ต่างๆ กัน
แต่ในหนังสือ 

         “Next Generation…Success วิธีสร้างความสำเร็จแบบคนรุ่นใหม่” ของคุณ ต่อทอง ทองหล่อ ได้เขียนถึงเรื่องวิธีการสร้างความสำเร็จผ่านคำอธิบายและเหตุผลที่เข้าใจได้ง่าย เช่น เรื่องความสำคัญของเวลากับการทำงาน

           ซึ่งไม่เป็นวงกลมแบบหน้าปัดนาฬิกาที่ทุกคนคุ้นเคย แต่เป็นเวลาที่คลี่เป็นเส้นตรงด้วยการทำให้เวลาผ่านไปแบบมีความหมายมากยิ่งขึ้น ส่วนบุคคลที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นตัวแทนในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของวันนี้ 

          ผมมีความเชื่อส่วนตัวที่เหมือนกับผู้เขียนว่า เมื่อเราฝัน คิด เขียน แล้วลงมือทำอย่างมีวินัยในเรื่องนั้นๆ แล้ว วันหนึ่งเราจะต้องประสบความสำเร็จ และหวังต่อไปว่า ถ้าท่านผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และลงมือทดลองปฏิบัติตาม ความฝันเหล่านั้นย่อมอยู่ไม่ไกล 

         อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)