Picture Dictionary พจนานุกรมภาพ Animals (สัตว์ต่างๆ)

ฝึกฝนให้เด็กๆ รักการอ่านกับพจนานุกรมภาพสัตว์เล่มนี้ แล้วจะพบว่า ท่องทุกวัน จำได้ทุกตัว