Category:
Dec 27, 2015

Quick Dictionary หาศัพท์ฉับไวอังกฤษ-ไทย ป.1-6

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เรียน ใช้สอบ

• คัดจากหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• ศัพท์เยอะ ครอบคลุม แถมเพิ่มเติมคำใหม่ที่ควรรู้ให้อีกด้วย
• ขนาดใหญ่กว่า เหมาะกับมือเด็กมากกว่า เปิดหาศัพท์ง่ายกว่า
• ด้านข้างเล่มมีแถบสีตัวอักษรตั้งแต่ A-Z และมีตัวช่วยพิเศษในเล่มเพื่อให้พลิกหาคำง่ายขึ้น ตอบศัพท์ทันใจ ได้คะแนนเร็วไวกว่าเพื่อน
• มีคำอ่านไทย บอกประเภทของคำ และมีคำแปลทุกคำ
• ใช้หมึกพิมพ์ Soy Ink ซึ่งทำจากน้ำมันถั่วเหลืองไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อ่าน กลิ่นหมึกไม่ฉุน หมึกไม่เลอะติดมือ
• ใช้กระดาษใหม่ชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบา และช่วยถนอมสายตา
• เหมาะกับเด็กนักเรียนพกพาไปเปิดหาศัพท์ที่โรงเรียน ทำการบ้าน เรียนพิเศษ หรือแม้กระทั่งใช้ท่องจำศัพท์ทุกที่
• เหมาะกับผู้สนใจภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นทุกวัย