พระมหาสมปองถาม พระมหาเผด็จตอบ ฉบับ เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตก็สุขได้

ความคิดเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ พุทธเจ้ายังทรงตรัสไม่มีอะไรที่เร็วกว่าความคิด บางครั้งเราอยู่ประเทศไทย แต่ใจคิดถึงต่างประเทศ

บาง ทีก็มีความสุขที่เกิดจากความคิด   คิดถึงเรื่องที่ดีงาม    บางคราก็ทุกข์ตรมระทมใจ  เพราะคิดถึงเรื่องที่เจ็บปวด อาตมาอยากจะบอกโยมว่า  ความทุกข์จริงอายุสั้นนิดเดียว  แต่เราชอบต่ออายุให้ความทุกข์ ด้วยการคิดวนเวียนซ้ำซากเรื่องเดิม ๆ ทำให้ทุกข์ตลอด  ทุกข์ประจำ

ดังนั้นเราจงเอาความมหัศจรรย์ของความ คิด  แปรมาเป็นความคิดเชิงบวก คิดในทางที่ดี  ปรับทัศนคติในทางที่ดีงาม เพราะว่าถ้าทัศนคติดี  จะทำให้ความคิดดี เมื่อความคิดการกระทำก็จะดีตาม  เมื่อการกระทำดี ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีตามไปด้วย 

โยมทั้งหลายความสุข เริ่มจากต้นจิต  เมื่อต้นจิต ทุกอย่างก็จะดีตาม  ถ้าอยากจะรู้ว่าจะปรับความคิดได้อย่างไรธรรมเดลิเวอรี่ได้อธิบายให้โยมได้ รู้โดย พระมหาสมปองถาม  พระอาจารย์เผด็จตอบ ฉบับ เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตก็สุขได้ โยมจะได้เห็นหนทางของความสุขที่ใกล้ตัวเจริญพร