อยากบอกให้รู้ว่า…กรรม วิญญาณ และนิพพานมีจริง!

มนุษย์ต่างสงสัยไปต่างๆ นานา หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยความจริงให้ได้รู้ ว่าเป็นความจริงหรือคิดกันไปเอง

เพราะบ้างก็ว่าเคยเห็น บ้างก็ว่าเคยเจอมากับตัว แล้วแท้จริงเป็นอย่างไร มันคืออะไรกันแน่

คำนิยม

หนังสือเรื่อง “อยากบอกให้รู้ว่า กรรม วิญญาณ และนิพพานมีจริง” หลังจากที่ได้อ่านต้นฉบับดูแล้ว เห็นว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านหรือผู้ที่สงสัยได้ไม่มากก็น้อย
เพราะเป็นการเปิดเผยแหล่งที่มาและแง่มุมต่างๆ ที่คนทั่วไปควรจะได้รู้และทำความเข้าใจ ขอให้ผู้อ่านจงอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ อย่ารีบอ่าน อ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปจะได้อรรถรสอย่างน่าทึ่งทีเดียว

พระเทพโกศล
เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือเรื่อง  “อยากบอกให้รู้ว่า  กรรม  วิญญาณ  และนิพพานมีจริง”  ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พิเศษ  สมบูรณ์  ตาสนธิ  ได้เขียนขึ้น  ได้นำคำสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ ในพระไตรปิฎก และอรรถกถามาเสนอมุมมองที่แตกต่าง 
ทั้งด้านความหมาย   สาระ  เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ปัจจุบัน  และมีประเด็นที่น่าคิด  น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  หนังสือเล่มนี้  จึงเหมาะสำหรับผู้สงสัยเรื่องกรรม  วิญญาณและชีวิตหลังความตาย  แท้ที่จริงแล้วในพระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างไร  หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

พระศรีสุธรรมมุนี  (บุญเทียม  ญาณินฺโท ป.ธ.๘,พธ.ม.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดพิชยญาติการาม
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
ผู้อำนวยการ  สำนักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  จังหวัดนครปฐม