1001 คำศัพท์และบทสนทนา ท่องเที่ยวเกาหลี

บทสนทนาการเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีไว้อย่างครบถ้วน

หนังสือเล่มนี้รวบรวม คำศัพท์ และบทสนทนาการเดินทาง ท่องเที่ยวเกาหลี ไว้อย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่บทสนทนาใน เครื่องบิน ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การแลกเงิน ที่โรงแรม การคมนาคม การถามทิศทาง เที่ยวในเมือง วัด ทะเล ภูเขา แวะชิมอาหารที่ร้านอาหารเกาหลี การซื้อของ ของหาย สนามบินอินซอน และบทสุดท้ายจบลงที่ ร้านค้าปลอดภาษี

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี  และนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในภาษาเกาหลี