แบงค์สเก็ตช์กรรม เล่ม๑ (คนชดใช้กรรม)

เหตุการณ์ครั้งสำคัญของชีวิตนักญาณทิพย์ชื่อดังเมืองไทย ได้เปิดประสบการณ์ยืนยันถึงโลกวิญญาณว่ามีจริง  พวกเขาต้องได้กรรมอะไร จากสิ่งที่ได้ก่อเอาไว้

คำนิยม

ทีแรกผมตั้งใจว่าจะอ่านเพียงบางบท  แต่เนื่องจากหนังสือของ อ.แบงค์เล่มนี้  อ่านง่ายและมีเรื่องน่าสนใจมาก จึงอ่านจนจบเล่ม  และขอยืนยันว่า หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอน ในอันที่จะสร้างเสริมตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจสูงขึ้น  และขอชื่นชมในตัว อ.แบงค์ ที่ได้สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม  โดยใช้อาชีพ  และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบมาเป็นอย่างดี 

ดร. บุญเกียรติ  โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หนังสือ “แบงค์สเกตช์กรรม” ของอาจารย์แบงค์เป็นหนังสือ ที่นอกจากจะทำให้ผู้อ่านวางไม่ลงด้วยความมหัศจรรย์ของเรื่องราว ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นของอาจารย์  แต่ยังสร้างให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในกลไกธรรมชาติของ “กรรม”  เป็นการปลูกจิตให้มีความละอายต่อบาป  ผมมั่นใจว่าท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นผู้ที่มีบุญ เพราะท่านจะเข้าใจ “เคล็ดลับของความโชคดี”  ทำให้ท่านสร้างแต่กรรมดี ลดการเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความสุข  ความสำเร็จต่อท่าน ให้พบแต่เรื่องดี บุคคลดี การงานและการใช้ชีวิตที่ดีต่อไป

ทีแรกผมตั้งใจว่าจะอ่านเพียงบางบท  แต่เนื่องจากหนังสือของ อ.แบงค์เล่มนี้  อ่านง่ายและมีเรื่องน่าสนใจมาก จึงอ่านจนจบเล่ม  และขอยืนยันว่า หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอน ในอันที่จะสร้างเสริมตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจสูงขึ้น  และขอชื่นชมในตัว อ.แบงค์ ที่ได้สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม  โดยใช้อาชีพ  และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบมาเป็นอย่างดี 

หนังสือ “แบงค์สเกตช์กรรม” ของอาจารย์แบงค์เป็นหนังสือ ที่นอกจากจะทำให้ผู้อ่านวางไม่ลงด้วยความมหัศจรรย์ของเรื่องราว ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นของอาจารย์  แต่ยังสร้างให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในกลไกธรรมชาติของ “กรรม”  เป็นการปลูกจิตให้มีความละอายต่อบาป  ผมมั่นใจว่าท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นผู้ที่มีบุญ เพราะท่านจะเข้าใจ “เคล็ดลับของความโชคดี”  ทำให้ท่านสร้างแต่กรรมดี ลดการเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความสุข  ความสำเร็จต่อท่าน ให้พบแต่เรื่องดี บุคคลดี การงานและการใช้ชีวิตที่ดีต่อไป

ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร  
Chief  Information Office (CIO) 
Thai Wacoal PLC.
กรรมการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด