ปัจจุบัน คือ ความจริง คือ สัจธรรม

ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เพราะ “ชีวิตจริง” คือ “ชีวิตในปัจจุบัน”  เพราะอดีตมันผ่านไปแล้ว มันไม่มีอีกแล้ว...

ส่วนอนาคต เป็นแค่การคาดหวัง มันก็ไม่มีอยู่เช่นกัน  หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณลืมอดีตที่แสนปวดร้าว ไม่ไร้สาระกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่จะทำให้คุณมีความสุขกับปัจจุบันอย่างแท้จริง

คำนิยม

ถึงที่สุดแล้วหากจะตั้งคำถามว่า “พรุ่งนี้ที่วาดฝันหรือคาดหวังมีจริงหรือไม่” หลายคนคงเริ่มไม่แน่ใจ เพราะเพียงแต่ข้ามคืนนี้ไป พรุ่งนี้ที่ว่าก็เป็นแค่ “วันนี้”   คำสอนในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผมตระหนักในคุณค่าแห่งปัจจุบัน มีสติตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท ทำให้ผมเข้าใจว่าความสุข     ที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของความอยาก 

แต่อยู่ที่นี่... ที่ที่ลอยอยู่เหนือความอยาก อย่างตระหนักในหน้าที่ที่ต้องร่วมสร้างสรรค์โลก เพื่อให้การมีชีวิตอยู่บนโลก “ไม่สูญเปล่า” หรือ “เสียชาติเกิด” ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือ “ปัจจุบัน คือ ความจริง คือ สัจธรรม” ซึ่งเป็นผลงานการเขียนของ ชาคโร แห่ง ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่วงกว้าง เชื่อว่าคงช่วยให้ผู้อ่านได้พบแนวทางแห่งความสุขอย่างมีอิสรภาพ และมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป    

ฤทธิพร อินสว่าง