เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑๔ (อาเพศ อาถรรพ์ น้ำท่วม)

ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น แน่ใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เพราะความรุนแรงของภัยพิบัติในแต่ละครั้งมีความรุนแรงมากผิดปรกติ และมากขึ้นทุกทีๆ
 

คำนิยม

คำโบราณท่านว่า “ พริกบ้านเหนือ  เกลือบ้านใต้ ” บัดนี้มันได้หายไปจากสังคมไทยชนิดเกือบจะไม่เห็นฝุ่น และจากที่ได้อ่านหนังสือเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม๑๔ นี้แล้ว ทำให้นึกถึงความเป็นอยู่ของสังคมสมัยแต่ก่อน 
แม้ไม่มีไฟฟ้า แม้ไม่มีทีวี แม้ไม่มีรถยนต์นั่ง ให้สบายเหมือนทุกวันนี้ แต่เราก็มีความสุขกันถ้วนหน้า  มีเมตตากันถ้วนใจ มีความห่วงใยเอื้ออาทรกันอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความโลภ ไม่มีการแก่งแย่งแข่งดี อวดตัวเอง  หรือ ให้ร้ายป้ายสีกัน สังคมจึงอยู่อย่างมีความสุข  หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะชี้ทางออกบอกทางให้แล้ว ก็ยังเป็นหนังสือที่น่าอ่าน เหมาะกับสังคมทุกยุคทุกสมัย 

พระมหาบุญนาน อกิญจโน