เส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริง

เมื่อเรามองเข้าไปในความเป็นชีวิตแล้ว จะเห็นได้ว่ามีทั้งความสุขให้เราได้เรียนรู้ที่จะสัมผัส มีทั้งความทุกข์ที่เคล้าน้ำตาให้เราได้พบเห็น

มีทั้งความสงบร่มเย็นแห่งจิตภายใน ที่ก่อตัวขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความรู้เท่าทันสรรพสิ่งทั้งมวลให้เราได้ชื่นชม เมื่อมองชีวิตในเบื้องต้น

หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างวิธีแสวงหาคำ ตอบซึ่งเป็นทางออกแห่งความทุกข์ที่งดงามไว้ให้เราได้ศึกษาและเดินตาม ช่วยทำให้ความยากของการแสวงหาคำตอบลดสั้นลง  

กระทั่งทำให้ชีวิต กลายเป็นเรื่องง่ายๆ แต่งดงามตามวิถีที่แต่ละอย่างที่พึงเป็น โดยมีคำตอบของความสุขและความดีงามให้เราได้ชื่นชม สู่หนทางแห่งความสุขที่แท้จริง

คำนิยม

จึง มิใช่การกล่าวเกินเลยว่า  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้มีคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น กระทั่งทำให้เราเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงได้ในเวลาที่ลัดสั้น ซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คงต้องอาศัยตัวเราเป็นผู้เข้าไปร่วมตอบข้อสงสัยที่เรามี ด้วยตัวเองอีกต่อหนึ่ง 

โดยหวังว่าความสงสัยในชีวิต จะได้รับการสะสางในเวลาอันใกล้นี้ โดยมีข้อคิดแห่งความปรารถนาดีของ “วัน.ณ โกสัมพี” มาเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง

                                                                          ชุติปัญโญ