นภาประดับดาว

นภาประดับดาว เรื่องราวภาคต่อ แห่งจันทร์กระจ่างฟ้า

จะเป็นเรื่องราวของ กันดา น้องสาวของ กสิณ ผู้คองบัลลังก์แห่งจันทราภานคร และครองหัวใจของจันทร์ธุวมาตา กับ "ทินวงศ์" น้องชายฝาแฝดของทินนาถผู้ครองสัตยานครที่เป็นศัตรูของกสิณ

ทั้ง สองเมืองต่างก็มีเรื่องราวแห่งความรักและความแค้นที่รอชำระ หากแต่กสิณนั้นมิได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับผู้ใดเขาฝักใฝ่ความสงบ มีเพียงทินนาถที่เจ้าคิดเจ้าแค้นต้องการครอบครองทุกสิ่งเพียงผู้เดียว

เรื่อง ราวความรักของกันดากับทินวงศ์จึงมิได้ราบรื่นตามที่ใจปรารถนา กันดาต้องปิดบังหัวใจเพื่ออุทิศตัวให้กับบ้านเมือง ส่วนทินวงศ์เองก้รักและเกรงใจพี่ชายฝาแฝด จึงยังมิกล้าหักหาญน้ำใจ

แต่ สวรรค์นั้นย่อมมองเห็นความดีที่คนดีกระทำ จึงได้โอบอุ้มน้อมนำให้ความรักของทุกคู่ใกล้จักสมหวัง แต่ทั้งสองต่างก็ต้องใช้หัวใจเพื่อพิสูจน์รักแท้ครั้งนี้

เรื่องราวทั้งหมดของ “มหัศจรรย์รักข้ามมิติ ภาคนภาประดับดาว” นี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการของผู้เขียน ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่ออรรถรสของผู้อ่าน ท่านจะพบว่าทุกบททุกตัวอักษรมีความสนุกไม่ยิ่งหย่อนน้อยไปกว่าภาคแรกเลยแม้ สักนิดเดีย