เปลี่ยนกรรม กรรมเรื่องความรัก

กล่าวกันว่าหากชีวิตรักเกิดปัญหา สามารถแก้ได้ด้วยการทำบุญให้ตรงจุด เพื่อความสุข ทั้งของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก  ดังที่ครูบาอาจารย์ทางธรรมท่านกล่าวไว้ว่า

“หากมีชีวิตรักไม่ราบรื่น มีอุปสรรค ไม่สมหวัง อาจเกิดจากกรรมเก่าที่เคยพรากเนื้อคู่ สามีหรือภรรยาเขามา หรืออิจฉาทำให้คนรักผิดใจกัน แม้แต่ชาติที่แล้วอาจข่มเหงน้ำใจคนที่รักเรา หรือไปทำบุญกับคนรักแบบไม่เต็มใจ ซึ่งล้วนเป็นการกระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรม ที่ส่งผลมายังภพชาตินี้ทั้งสิ้น”

หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ชี้ทางถูกต้องให้แก่คนรักทุกคน คู่รักทุกคู่ ให้สามารถขจัดปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้ด้วยพลานุภาพแห่งบุญ อันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทุกคนที่มีความรัก อย่างทรงคุณค่า ด้วยการรวมสุดยอดวิธีทำบุญ

แก้เคล็ดเรื่องความรัก หากรักแล้วทุกข์ ทุกข์แล้วเพราะรัก… แสวงหาความสุข ความสมหวัง เอาชนะอุปสรรคที่ทำลายหัวใจด้วยการทำบุญ และแก้เคล็ด เพื่อความรักที่งดงามของคุณและคนรัก

คำนิยม

หนังสือเล่มที่อยู่ในมือคุณผู้อ่านเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านแล้วรู้สึกว่า เป็นคำตอบของหลายๆ คำถามที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของความรักตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความเพลิดเพลินเช่นเดียวกับข้าพเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องราวในแง่มุมของความรัก

จิตตวชิระ
นักเขียนแนวธรรมะ และจิตวิทยาธรรมะ

ข้าพเจ้าเห็นว่า หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ เพราะได้รวบรวมเอาความรู้ทางด้านศาสนา การคิดวิเคราะห์ในเรื่องของความรัก อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน มาช่วยแก้ปัญหาความรักที่เกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกคน ให้พ้นจากความทุกข์   ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจสัจธรรมแห่งความรักที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้อย่างทรงคุณค่า

ศ. ฐานวุฒิ
พระนักวิชาการ และวิทยากรเชิงธรรมะ