กฎหมายแรงงาน ถามจริง - ตอบตรง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ภาค 2

กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่ถูกตราไว้เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างไม่ละเมิทสิทธิต่อกัน คนที่รู้กฎหมายดีกว่าย่อมรักษาสิทธิของตนเองได้ดีกว่า

โดยต้องยึดถือการตีความจากคำพิพากษาศาลฎีกาจึงจะถูกต้องแน่นอน หนังสือกฎหมายแรงงาน

ถามจริง –ตอบตรง ตามแนวพิพากษาศาลฏีกา ภาค 2 นี้ เจาะลึกประเด็นสำคัญที่เจ้าของกิจการและงานบริหารบุคคลจะพลาดไม่ได้ อาทิ ความผิด การลงโทษ ค่าจ้าง สัญญาจ้าง อำนาจพนักงานตรวจแรงงาน การเสียชีวิตและการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นกรณีที่มักจะถูกเถียงกันอยู่เสมอในการทำงานทุกองค์กร

เขียนโดย อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา นักเขียนหนังสือขายดี ที่มีประสบการณ์ตรง ในสไตล์งานเขียนแบบอารมณ์ดี เข้าใจง่าย ได้ความรู้จริง