บริหาร HR อย่างมืออาชีพ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เรียกกันย่อๆว่างาน HR จัดว่าเป็นงานปราบเซียนในองค์กรก็ว่าได้ เ

พราะงานด้านคนนั้น เกี่ยวพันกับเรื่องราวต่างๆมากมาย ตั้งแต่การรับสมัคร เงินเดือน การประเมิน วินัย และตำแหน่งงาน

หากจะศึกษาให้ครบถ้วนต้องใช้เวลานานนับปี แต่หนังสือ บริหาร HR มืออาชีพ จะช่วยไขเรื่องราวทั้งหมดในการบริหารทรัพยกรบุคคลได้จบภายในเล่มเดียว ช่วยให้ HR มือใหม่และมือเก่า ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ เกิดความเข้าใจภาพรวมของงานด้าน HR

และพร้อมนำไปใช้ในองค์กรได้ทันที ด้วยสำนวนการเขียนที่ง่ายและสนุกสนาน จากนักเขียนที่มีประสบการณ์งานด้าน HR มากว่า 20 ปี อ. สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา