แม่แก่นจันทร์

ศรุติ ชายหนุ่มผู้ถูกคัดเลือกจากประตูแห่งกาลเวลา นำพาชีวิตเขาย้อนกลับไปสู่อดีตเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา

เขาได้เข้าไปรับรู้เหตุการณ์ การเสียดินแดนแห่งประเทศสยามเมื่อ รศ. 112 ได้เห็นชาวสยามในอดีตทุกชน

ชั้น ทุกเพศวัยต่างก็รักชาติยิ่งชีพ ไม่มีชาวสยามคนใดปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรบเพื่อปกป้องบ้านเมือง

นอกจากเรื่องของบ้านเมือง เรื่องของหัวใจก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำพาให้หนุ่มผู้มาจากอนาคตอย่างศรุติยืนหยัดอยู่ได้ในช่วงเวลาแห่งอดีต ‘แม่แก่นจันทร์’ เบญจกัลยาณีที่เพียบพร้อมไปทุกสิ่ง นอกจากรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติแล้ว เธอยังเป็นหญิงชาวสยามในยุคต้นๆ ที่ได้รับการศึกษา
ความรักของแม่หญิงในอดีตกับหนุ่มจากอนาคต ต่างก็รู้ว่ายากที่จะเป็นไปได้

แต่เรื่องนี้หาใช่อุปสรรคความรักของทั้งคู่ เพราะพลังอันยิ่งใหญ่แห่งรักมักนำพาให้ทุกสิ่งเป็นไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ แต่ความจริงก็ยังคงเป็นความจริง เพราะเมื่อถึงเวลาประตูแห่งกาลเวลาก็เล่นตลกกับศรุติอีกครั้ง ในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะดำเนินไปด้วยดี ทั้งแม่หญิงแก่นจันทร์และศรุติจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรบ้าง และทั้งคู่จะมีวิธีรับมืออย่างไร คงต้องร่วมเอาใจช่วยพวกเขาได้ใน “แม่แก่นจันทร์”