การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน

ในโลกธุรกิจที่การแข่งขันสูง บุคลากรที่ดีนั้นหาได้ยาก การรักษาบุคลกรที่ดีนั้นจัดว่าเป็นหัวใจของบริษัท

ระบบประเมินผลงานที่เที่ยงตรงและเป็นธรรมจะทำให้สามารถให้คุณให้โทษต่อบุคลากรได้อย่างเหมาะสม หนังสือการประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ

พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจระบบประเมินผลงาน สมัยใหม่ พร้อมทั้งมีซีดีตัวอย่างแบบประเมินผลงานพร้อมใช้ไว้ให้มากมายหลายตำแหน่ง จึงเหมาะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน และเจ้าของกิจการที่ต้องการประเมินผลงานบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา ซึ่งมีผลงานหนังสือด้านทรัพยากรบุคคลที่ขายดีมาแล้วมากมาย อาทิ กฎหมายแรงงาน ประเด็นร้อนต้องรู้, บริหารคนสู่ผลที่เป็นเลิศ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เชิงรุก เป็นต้น