บุษบา นาครี 2

การต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนที่เชื่อกันว่าเจ้าของดินแดนเดิมคือพญานาค ภาคนี้ดำเนินมาถึงการต่อสู้จนชิงพระนครคืนจากจามได้

และชาวนาคขึ้นมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงที่สุด เรื่องราวของ พระองค์ธม และ ปัทมาวตี กำลังจะถูกปิดฉากลงด้วยบทอวสานแห่งบุษบา นาครี ๒

เมื่อการเดินทางเพื่อกรำศึกเป็นระยะเวลายาวนานกำลังจะส่งผลให้เจ้าชายผู้มีเชื้อสายแห่งพญานาคราช ได้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงฤทธานุภาพแห่งนครศรียโสธรปุระ พระองค์ได้พิสูจน์ให้เหล่าเทพเทวาเบื้องบนได้เห็นแล้วว่า พระองค์คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดกับบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์

รวมทั้งเจ้าหญิงปัทมาวตีพระนางคู่บุญแห่งพระองค์ธมก็ได้มีโอกาสกลับมาทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยการให้การศึกษาแก่สตรีชาวเขมร ให้มีความรู้ไม่น้อยหน้าไปกว่าเหล่าบุรุษ คำบรรยายสั้นๆ ในเบื้องต้นที่กล่าวมานั้นยังเทียบไม่ได้แม้เพียงสักเสี้ยวหนึ่งของความสนุกที่มีอยู่ในเล่ม

เพราะจากผลงานที่ผ่านมาทั้งสามเล่มของคุณ บัณฑิตางกูร นั้นได้พิสูจน์ให้ท่านผู้อ่านเห็นแล้วว่างานประพันธ์ที่กลั่นออกมาจากความคิดและจินตนาการนั้นเปี่ยมไปด้วยอรรถรสและคุณภาพแท้จริง