พระพุทธเจ้าตรัสสอน ผมนำมาตอบให้คุณ(อีกครั้ง)

การเอาชนะคนโกงกินชาติทำอย่างไร…กรรมใดที่ทำให้พ่อแม่ไม่รัก
กรรมที่ทำให้คนตายเป็นกลุ่มใหญ่ …การปฏิบัติธรรมเพื่อสะเดาะเคราะห์ ทำได้จริงหรือ
การความสุขท่ามกลางหนี้ ต้องทำอย่างไร …คนร่วมเผยแพร่สื่อนู๊ด โป๊ เปลือยหรืออนาจาร จะรับผลกรรมอย่างไร 

…การติดฟุตบอลจัดว่าเป็นอบายมุขหรือไม่ 
…พฤติกรรมที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน ทั้งที่มีสามีอยู่แล้ว จะได้รับผลกรรมอย่างไร

กับอีกหลากหลายข้อที่คุณสงสัยได้มารวมอยู่ใน หนังสือพระพุทธเจ้าตรัสสอน ผมนำมาตอบให้คุณ(อีกครั้ง)

ซึ่งเป็นเล่มที่ ๒ ต่อจากเล่มพระพุทธเจ้าตรัสสอน ผมนำมาตอบให้คุณ ซึ่งเป็นเล่มแรกของ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ (ปราชญ์ทางศาสนาแห่งสยามประเทศ) ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มอาจารย์ได้รวบรวมคำอธิบายหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากันระหว่างวิถีไทยกับวิถีพุทธ

โดยในหลายๆ ประเด็นนั้น อาจารย์ได้มาจากคนทั่วไปที่มาขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ในรอบ ๔-๕ ปีที่ผ่านมา นับว่าอาจารย์ได้อธิบายทั้งหลักพระพุทธศาสนา และหลักทางโหราศาสตร์ ได้อย่างดีเยี่ยม
 
หมายเหตุ อาจารย์ ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ คนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันตะวันออก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ปัจจุบันเป็นนักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  อาจารย์เกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นชาวนาและหมอลำพื้นบ้านในเวลาเดียวกัน อาจารย์เคยบวชเรียนแล้วสอบได้เปรียญ ๙ ขณะเป็นสามเณร  เมื่ออาจารย์ปฐมพงษ์ได้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว อาจารย์ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ จนสำเร็จปริญญาโททาง วรรณคดี สันสกฤต ของ พระพุทธศาสนา มหายาน และของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จากวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอกจากคณะบูรพคดีศึกษา สถาบันตะวันออก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด