Mock Up Test TGAT2 : 92 การคิดอย่างมีเหตุผล

เจาะลึกแนวข้อสอบแบบ INSIGHT ครอบคลุมทั้ง 4 หัวข้อหลักตามโครงสร้างแนวข้อสอบจริง พร้อมฝึกฝนการคิดวิเคราะห์แนว Critical&Logical Thinking ด้วยแนวข้อสอบแบบประยุกต์เข้มข้นกว่า 300 ข้อ

 

ตัวช่วยพิชิตข้อสอบ TGAT 92  เตรียมพร้อมก่อนสอบได้ด้วยตัวเอง ด้วยแนวข้อสอบเจาะลึกพร้อมเฉลยละเอียดอัปเดตล่าสุด

 

สารบัญ

ทำความรู้จักข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - 6

เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - 6

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เจาะลึกแนวข้อสอบตรงตาม Blueprint ปีล่าสุด พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์ข้อมูลอย่างตรงประเด็น พร้อมอธิบายหลักการและวิธีคิดอย่างละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว