Mock Up Test TGAT1 : 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

หนังสือ Mock Up Test TGAT1 : 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เล่มใหม่ล่าสุด ที่ปรับปรุงข้อสอบให้สอดล้องกับแนวข้อสอบจริงมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาข้อสอบ ทักษะ Reading และ Writing Skill ไว้อย่างครบถ้วน

 

คู่มือเตรียมสอบคู่ใจของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามสอบ TCAS ครบ จบในเล่มเดียว พร้อมเนื้อหาเจาะลึกแนวข้อสอบตรงตาม Blueprint ปีล่าสุด ทั้ง Reading และ Writing Skill ครบทุกระดับความยากง่าย พร้อมเฉลยคำแปลอย่างละเอียด ครบทุกข้อ

 

สารบัญ

แนะแนวการทำข้อสอบ

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - 5

เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - 5

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อสอบละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบครบทุกหัวข้อ ข้อสอบมีทั้งแบบง่ายและยาก ให้ลองฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริง