ตะลุยข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ

รับมือกับข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ ได้ง่าย ๆ ด้วยหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีการอธิบายข้อสอบแต่ละส่วนและเนื้อหาต่าง ๆ ที่ควรรู้ก่อนทำข้อสอบในแต่ละส่วน รวมถึงรวบรวมเนื้อหาที่เคยออกข้อสอบ เช่น คำศัพท์ สำนวน พร้อมกับไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ควรรู้

 

นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกเทคนิคในการทำข้อสอบมากมาย เพื่อให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจกับข้อสอบได้ง่ายขึ้น มีแนวข้อสอบให้ฝึกฝน 2 ชุด (ชุดละ 80 ข้อ) พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด โดยหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยในการทำให้น้อง ๆ ได้ทบทวนเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนทำข้อสอบ และได้ฝึกฝนทำแนวข้อสอบ เพื่อเพิ่มทักษะและความมั่นใจในการทำข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น

 

รวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ในการทำข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ พร้อมแนวข้อสอบ 2 ชุด (ชุดละ 80 ข้อ) ตามข้อสอบรูปแบบใหม่  พร้อมเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้เตรียมพร้อมก่อนสอบจริง

 

สารบัญ

บทนำ ทำความรู้จักกับข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ
Part 1 ทักษะการฟังและการพูด
Part 2 ทักษะการอ่าน
Part 3 ทักษะการเขียน
Part 4 เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ
Part 5 แนวข้อสอบ
Part 6 เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- สรุปเนื้อหาและเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ 

- รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 80 ข้อ) ซึ่งเป็นแนวข้อสอบรูปแบบใหม่  

- มีเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

- ท้ายเล่มมีกระดาษคำตอบ สำหรับให้ฝึกระบายคำตอบ