Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Apr 30, 2024

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มอ.วิทยานุสรณ์ กำเนิดวิทย์ และสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ

การสอบเข้าโรงเรียน/ สถาบันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ต้องอาศัยการเตรียมตัว และความพร้อมทางด้านวิชาการเป็นอย่างยิ่ง หมั่นทำแนวข้อสอบที่หลากหลาย ซึ่งหนังสือคู่มือเล่มนี้ได้มีแนวข้อสอบที่เน้นเฉพาะเจาะจงในรายวิชาคณิตศาสตร์

 

โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์โจทย์ และเฉลยให้หลากหลายมิติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ เพราะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จะเน้นความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องทบทวน และหมั่นฝึกฝนทำแนวข้อสอบทุกวัน

 

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วประเทศไทย ด้วยแนวข้อสอบที่เสริมทักษะรอบด้าน ทั้งสิ่งที่ควรจำและการประยุกต์ใช้

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12