สรุปลัดเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข

สรุปเนื้อหาสำหรับสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข มีแนวข้อสอบประจำบท พร้อมอธิบายเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย

 

สารบัญ

Part 1     ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 

Part 2     ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ