ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.3

สรุปแนวคิดแบบสั้น กระชับ ในการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเทคนิคในการฝึกหาคำตอบอย่างถูกต้องและรวดเร็วสนุกไปกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะ  ครบทุกสาระการเรียนรู้ มากกว่า 350 ข้อ สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มเกรดตลอดปีการศึกษา เก็งข้อสอบออกใหม่ ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สรุปเแนวคิด พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ครบทุกสาระการเรียนรู้ ที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 350 ข้อ
สำหรับ ทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มเกรด ตลอดปีการศึกษาพิเศษ ฝึกทำแนวข้อสอบใหม่ ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 
บทที่ 3 เวลา
บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
บทที่ 5 แผนภูมิภาพและตารางทางเดียว
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 การคูณ
บทที่ 8 การหาร
บทที่ 9 การวัดความยาว
บทที่ 10 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 11 การวัดปริมาตร
บทที่ 12 เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 13 การบวกลบคูณหารระคน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ อัปเดตใหม่ ๆ ให้ฝึกทำเตรียมสอบ