ติวเข้ม เตรียมสอบภาษาไทย ป.1

เตรียมพร้อมการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นการเตรียมพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ ไว้อย่างครบถ้วน   ทั้งบทอ่านที่หลากหลาย และแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน อีกทั้งยังได้สรุปหลักเนื้อหาของสาระวิชาภาษาไทย ไว้อย่างครอบคลุม ทุกหัวข้อที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง

 

เตรียมพื้นฐานทักษะวิชาภาษาไทย ครอบคลุมหลักสูตรและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ครบทุกสาระการเรียนรู้ ที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 250 ข้อ สำหรับผู้ปกครองและคุณครูในการใช้ทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มเกรด ตลอดปีการศึกษา

 

สารบัญ

บทที่ ๑ ไปโรงเรียนวันแรก

บทที่ ๒ การละเล่น

บทที่ ๓ ช่วยแม่ทำงานบ้าน

บทที่ ๔ กินลมชมจันทร์

บทที่ ๕ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

บทที่ ๖ สัตว์เลี้ยงแสนรัก

บทที่ ๗ ระบายสีแสนสนุก

บทที่ ๘ การผจญภัยในตลาด

บทที่ ๙ ฤดูฝนและฤดูหนาว

บทที่ ๑๐ เธอกับฉัน เราเหมือนกันไหม

บทที่ ๑๑ ใต้เตียงมีอะไร

บทที่ ๑๒ เต้นแร้งเต้นกา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย โดยเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ ที่สอดคล้องกับการให้ความสำคัญของหลักสูตรของกระทรวง และมุ่งให้ปรับการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนไปในแนวทางนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่สุดและใหม่ที่สุดในท้องตลาดที่ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่นี้