ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.5

สรุปแนวคิดแบบสั้น กระชับ ในการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเทคนิคในการฝึกหาคำตอบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สนุกไปกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ครบทุกสาระการเรียนรู้ มากกว่า 350 ข้อ สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้นและติวสอบเพิ่มเกรดตลอดปีการศึกษา เก็งข้อสอบออกใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สรุปเแนวคิด พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ครบทุกสาระการเรียนรู้ ที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 350 ข้อ
สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มเกรด ตลอดปีการศึกษาพิเศษ ฝึกทำแนวข้อสอบใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 ทศนิยม
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางส์
บทที่ 5 ร้อยละ
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 8 ปริซึมและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก