คำบันดาลใจ สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ สุขใจตลอดทั้งชาติ

หนังสือ คำบันดาลใจ สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ สุขใจตลอดทั้งชาติ เมื่ออ่านแล้วจะก่อให้เกิดความสุขความสดใสในชีวิต

คิดสร้างตนให้มีค่า  เปี่ยมด้วยสาระ เพื่อเพิ่มพลังความคิดที่ดีงามในการพัฒนาตน พัฒนางาน และมีศิลปะในการทำงานร่วมกับคนอื่น

โดยนำหลักปรัชญา จิตวิทยาและหลักธรรมทางพุทธศาสนา  มาเขียนแบบผสมผสานให้อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษากระชับ    เป็นการร้อยรัดจัดข้อความเข้าด้วยกันเหมือนนำมาลีสวย  กลิ่นหอมมาร้อยมาลัยเพื่อประดับใจผู้อ่าน ดลใจให้มีสดชื่น มีความหวัง  เกิดพลังใจและพลังความคิดบวก แล้วสร้างสุขและสร้างสรรค์

เพราะสิ่งสำคัญของชีวิต คือ ชีวิต จงคิดพัฒนาแสวงหาสิ่งดี
ก้าวแรกสำคัญยิ่ง จงก้าวไปด้วยความหวัง มุ่งมั่นสู้ความสำเร็จ
ด้วยคำคนที่จะบันดาลใจให้พัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จและความสุข

หมายเหตุ อ้อม ประนอม เป็นนักเขียนจิตวิทยา และธรรมะประยุกต์ ชื่อดัง มีผลงานกว่า 50 เล่ม ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ชื่อดังมาอย่างมากมาย และผลงานเล่มแรกที่ผลิตกับธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ คือ เลิศล้ำ คำคน