ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.4

สรุปแนวคิดแบบ สั้น กระชับ ในการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเทคนิคในการฝึกหาคำตอบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สนุกไปกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ครบทุกสาระการเรียนรู้ มากกว่า 350 ข้อ สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้นและติวสอบเพิ่มเกรด ตลอดปีการศึกษา เก็งข้อสอบออกใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สรุปเแนวคิด พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ครบทุกสาระการเรียนรู้ที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 350 ข้อ
สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มเกรด ตลอดปีการศึกษา พิเศษ ฝึกทำแนวข้อสอบใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนที่มากกว่า 100,000
บทที่ 3 การคูณ
บทที่ 4 การหาร
บทที่ 5 การบวก ลบ คูณ หารระคน
บทที่ 6 เวลา
บทที่ 7 เศษส่วน
บทที่ 8 ทศนิยม
บทที่ 9 มุม
บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
บทที่ 11 การนำเสนอข้อมูล
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตามตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ อัปเดตใหม่ ๆ ให้ฝึกทำ เตรียมสอบ